2018. AASTA EESTI TOIDU PIIRKONNA VALIMINE

Toidupiirkonna valimise eesmärk

Toit on tänaseks saanud üheks oluliseks riigi, aga ka piirkonna sümboliks. Inimesi huvitab üha rohkem, kust nende laual olev toit pärit on, milline on selle toidu saamise lugu ning kes ja kuidas selle valmistanud on. Eestis osatakse kasvatada head toorainet ning teha sellest maitsvaid ja omanäolisi roogasid. Ka Eesti erinevate piirkondade toidul on olemas oma lugu, seda on vaja lihtsalt paremini esile tõsta. Kui seda hästi teha, annab see olulise panuse kohaliku ettevõtluse elavdamiseks just maapiirkondades.

Seetõttu on Maaeluministeerium algatanud traditsiooni valida igal aastal välja üks Eesti toidu piirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta.

2016. aastal valiti esimeseks toidupiirkonnaks Hiiumaa, 2017. aastal kannab tiitlit Peipsimaa. 2018. aasta kevadel  antakse toidupiirkonna sümboliks olev rändkahvel üle järgmisele Eesti toidu piirkonnale.

Käesolevaga kutsub Maaeluministeerium Eesti piirkondi esitama taotlust  2018. aasta Eesti toidu piirkonna tiitli saamiseks.

 

Kes saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2018. aasta Eesti toidu piirkonna koordineerija rolli enda kanda. Taotluse koostamisse võivad panustada mitmed toidupiirkonna programmis osalevad organisatsioonid. Taotlejaks võib olla nii MTÜ, sihtasutus kui ka kohalik omavalitsus, kes on seadnud üheks oma eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise.

Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidu piirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piirjooned ning põhjendab, miks antud piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab Eesti toidu piirkonna tiitel ühele piirkonnale?

Eesti toidu piirkonna tiitel annab võimaluse saada ühe aasta jooksul rohkem tähelepanu. Teisisõnu on võimalik oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2018. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ning organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi sündmusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Maaeluministeerium toidupiirkonnale pakub?

Maaeluministeerium pakub Eesti toidu piirkonnale kommunikatsioonialast tuge ning aitab toidupiirkonna sõnumit võimendada. Lisaks panustab Maaeluministeerium nõustamisse ning koolitustesse, mis eelnevad toidupiirkonna tiitli üleandmisele. Samuti aitab Maaeluministeerium korraldada 2018. a mai esimesel nädalavahetusel toimuvat Eesti toidu piirkonna avaüritust, mille raames antakse üle 2018. aasta Eesti toidu piirkonna tiitel ning kuulutatakse avatuks uue Eesti toidu piirkonna maitsete aasta.

2018. aasta Eesti toidu piirkonda iseloomustavad:

  • tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevamad maitsed;
  • oskus oma toitu veenvalt tutvustada ning rääkida oma toidu lugu, väärtustades Eesti Vabariigi 100. juubeliaastat ja pikaajalisi toidutraditsioone;
  • hea koostöö kohaliku tootja ja toidupakkuja vahel;
  • aastane kava, mis ühendab toitu ja kultuuri ning kutsub aasta jooksul inimesi  toidupiirkonda külastama ja kohalikust toidust ning toodetest osa saama.

 

PRAKTILINE INFO JA AJAKAVA Toidupiirkonna tiitli taotlemiseks palume täita allolev taotlusvorm ning kirjeldada oma piirkonna visiooni toidupiirkonna programmist.

  • Täidetud ja allkirjastatud TAOTLUSE edastamise tähtaeg on 20. november  2017. a. kell  12.00 (taotluse võib esitada nii digitaalselt kui paberkandjal).

            Märksõna: Eesti toidupiirkond 2018

Maaeluministeeriumi  aadress: Lai 39//41, 15056 Tallinn, digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata aadressil eestitoit@agri.ee

  • Lisainfo telefonil 6 256 122 (Kadi Raudsepp kadi.raudsepp@agri.ee) või 6 256 560 (Kerli Nõges kerli.noges@agri.ee)
  • Taotlused vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon ning komisjoni otsus tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 10. detsembril 2017.
  • Pidulik tiitli üleandmine ning avalikkusele 2018. aasta Eesti toidu piirkonna tutvustamine toimub 2018. aasta mai esimesel nädalavahetusel.

 

Fotod: Birgit Püve