Reede 30.-04. september-november

Üleskutse Eesti piirkondadele kandideerimiseks Eesti toidupiirkonna tiitlile

2017. AASTA EESTI TOIDU PIIRKONNA VALIMINE

Toidupiirkonna valimise eesmärk

Toit on tänaseks saanud üheks olulisemaks riigi, aga ka piirkonna sümboliks. Inimesi huvitab üha rohkem, kust nende laual olev toit pärit on ning kes ja kuidas selle valmistanud on. Seega tuleks paremini ära kasutada neid tugevaid külgi, mis Eesti piirkondadel juba olemas on – saame Eesti ja ka Eesti erinevad piirkonnad paremini nähtavaks teha kohaliku toidu kaudu.

Eestis osatakse kasvatada head toorainet ning teha sellest toorainest maitsvat ja omanäolist toitu. Ka Eesti erinevate piirkondade toidul on täiesti olemas oma nägu, seda on vaja lihtsalt paremini esile tõsta. Kui seda hästi teha, annab see olulise panuse kohaliku ettevõtluse elavdamiseks just maapiirkondades.

Seetõttu on Maaeluministeerium ellu kutsunud 2016. aastal alguse saanud traditsiooni valida igal aastal välja üks Eesti toidu piirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta.

Eesti esimeseks toidupiirkonnaks kuulutati 2016. aasta 1. mail Hiiumaa. Hiiumaa maitsete aasta kestab 2017. aasta 30. aprillini ning 2017. aasta 1. mail saab tiitli endale järgmine Eesti toidu piirkond.

Piirkondlike maitsete aasta annab külalistele Eestist ja väljastpoolt veel ühe olulise põhjuse, miks just sellesse Eesti piirkonda reisida ning kohalikele tegijatele on piirkondlike maitsete aasta lisaks tunnustusele ka innustuseks uute toodete ja lahenduste loomisel.

Eesti toidu piirkonna külastaja jaoks tähendab piirkondlike maitsete aasta seda, et terve hooaja vältel on piirkonna toit erilise tähelepanu all ning kohalikud ettevõtjad panustavad sellesse, et toidupiirkonda külastades on kohalikud maitsed leitavad nii kohalikest kohvikutest, restoranidest ning poeletilt kui ka hooaja jooksul toimuvatelt toidusündmustelt ning kultuuriüritustelt.

Käesolevaga kutsub Maaeluministeerium Eesti piirkondi esitama taotlust  2017. aasta Eesti toidu piirkonna tiitli saamiseks.

 Kes saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2017. aasta Eesti toidu piirkonna koordineerija rolli enda kanda. Toidupiirkonna programmi väljatöötamisse ning taotluse koostamisse võivad panustada mitmed toidupiirkonna programmis osalevad organisatsioonid. Taotlejaks võib olla nii MTÜ, sihtasutus kui ka kohalik omavalitsus, kes on seadnud üheks oma eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise.

 Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidu piirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piirjooned ning põhjendab, miks antud piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab Eesti toidu piirkonna tiitel ühele piirkonnale?

Eesti toidu piirkonna tiitel annab võimaluse saada ühe aasta jooksul rohkem tähelepanu. Teisisõnu on võimalik oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2017. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ning organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi sündmusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Maaeluministeerium toidupiirkonnale pakub?

Maaeluministeerium pakub Eesti toidu piirkonnale kommunikatsioonialast tuge ning aitab toidupiirkonna sõnumit võimendada. Lisaks panustab Maaeluministeerium toidupiirkonna nõustamisse ning koolitusse, mis eelnevad toidupiirkonna tiitli üleandmisele. Samuti aitab Maaeluministeerium korraldada 1. mail 2017. a toimuvat Eesti toidu piirkonna avaüritust, mille raames antakse üle 2017. aasta Eesti toidu piirkonna tiitel ning kuulutatakse avatuks uue Eesti toidu piirkonna maitsete aasta.

Edukat Eesti toidu piirkonda iseloomustavad

·        tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevamad maitsed;

·        oskus oma toitu veenvalt tutvustada ning rääkida oma toidu lugu;

·        hea koostöö kohaliku tootja ja toidupakkuja vahel;

·        aastane kava, mis ühendab toitu ja kultuuri ning kutsub aasta jooksul inimesi  toidupiirkonda külastama ja kohalikust toidust ning toodetest osa saama.

PRAKTILINE INFO JA AJAKAVA

Toidupiirkonna tiitli taotlemiseks palume täita taotlusvormi, mis on kättesaadav SIIT ning kirjeldada oma piirkonna visiooni toidupiirkonna programmist.Täidetud ja allkirjastatud taotluse vormi palume edastada Maaeluministeeriumile

4. novembriks  2016. a. (taotluse võib esitada nii digitaalselt kui paberkandjal).

Maaeluministeerium  aadress: Lai 39//41, 15056 Tallinn.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata aadressil eestitoit@agri.ee

·        Lisainfo telefonil 6 256 122 (Kadi Raudsepp kadi.raudsepp@agri.ee)

·        Taotlused vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon ning komisjoni otsus tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 15. novembril 2016.

·        Pidulik tiitli üleandmine ning avalikkusele 2017. aasta Eesti toidu piirkonna tutvustamine toimub 1. mail 2017.

 

 

 

Lisaprogramm: Eesti Piimandusmuuseum

Loe veel

Lisaprogramm: Eesti Põllumajandusmuuseum

Loe veel