2023. aasta toidupiirkonna konkurss

2023. aasta toidupiirkonna konkurss

Toidupiirkonna valimise eesmärk

Toit on tänapäeval üks olulisi riigi, aga ka piirkonna sümboleid. Inimesi huvitab üha rohkem, kust on pärit nende laual olev toit, milline on selle saamise lugu ning kes ja kuidas on selle valmistanud.

Eestis kasvatatakse kvaliteetset toorainet ning sellest valmistatakse maitsvaid ja omanäolisi roogi. Meie eri piirkondade toidul on olemas oma lugu, seda on vaja vaid paremini esile tõsta. Kui kohalikku toitu oskuslikult siduda ka teiste valdkondade ja piirkonna kultuurisündmustega, aitab see kaasa ettevõtluse arengule. Seetõttu on Maaeluministeerium algatanud traditsiooni valida igal aastal välja üks Eesti piirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta.

Eelmised toidupiirkonnad

 • 2022 – Järvamaa
 • 2021 – Põhja-Eesti
 • 2020 – Haapsalu ja Läänemaa
 • 2019 – Vana-Võromaa
 • 2018 – Pärnumaa
 • 2017 – Peipsimaa
 • 2016 – Hiiumaa

Seniste toidupiirkondade eestvedajate sõnul on maitsete aasta kaasa aidanud kohapealsele koostööle, innustanud uute toidutoodete arendamist ning pakkunud head võimalust piirkonna turundamiseks.

Kutsume Eesti piirkondi esitama ettepanekuid 2023. aasta Eesti toidupiirkonna konkursile

Kes saab ettepaneku esitada?

Ettepaneku toidupiirkonna konkursile saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2023. aasta Eesti toidupiirkonna koordineerija rolli. Ettepaneku võivad koostada koostöös ka mitu organisatsiooni, kes on nõus toidupiirkonna eestvedamisse panustama ning kes on seadnud üheks eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise.

Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidupiirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piirid, ning põhjendab, miks piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab Eesti aasta toidupiirkonna tiitel piirkonnale?

Eesti aasta toidupiirkonna tiitel annab võimaluse oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2023. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ning organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi üritusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Maaeluministeerium toidupiirkonnale pakub?

Maaeluministeerium pakub Eesti toidupiirkonnale tuge teavitustöö vallas, aidates toidupiirkonna sõnumeid võimendada. Lisaks panustab ministeerium piirkondliku infopäeva ja koolituse korraldamisse ning toidupiirkonda tutvustavatesse turundusmaterjalidesse. Samuti aitab ministeerium korraldada 2023. a mais Eesti toidupiirkonna avaüritust ning annab oma panuse projekti koordineerimisse.

Mis iseloomustab 2023. aasta Eesti toidupiirkonda?

2023. aasta Eesti toidupiirkonda iseloomustavad järgmised omadused:

 • tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevaimad maitsed;
 • oskus veenvalt oma toidu lugu rääkida;
 • hea koostöö kohalike toidutootjate ja toidupakkujate vahel;
 • aastane sündmuste ja tegevuste kava ehk maitsete aasta programm, mis ühendab toitu teiste piirkonnas toimuvate üritustega.

 

Mida võetakse arvesse toidupiirkonna konkursile laekunud ettepanekute hindamisel?

 • Ettepanku esitanud organisatsiooni varasemat kogemust, kaasatud meeskonnaliikmete rollijaotuse läbimõeldust ja eri valdkondade ekspertide kaasamist – näiteks turunduse või avalike suhete spetsialistid, ettevõtjate esindajad (tootjad, turism, toitlustus jne).
 • Programmi terviklikkust ja läbimõeldust. Kas üritusi on planeeritud nii kohalikule kogukonnale (sh näiteks lastele) kui ka laiemale avalikkusele (sh välisturistidele)? Kas lisaks tavapäraselt piirkonnas toimuvatele üritustele on programmis ka spetsiaalselt toidupiirkonna aastaks loodud üritusi?
 • Laiapõhjalist kaasamist. Kas programmis on näha koostööd piirkonna toidutootjate ja -töötlejate, toitlustusettevõtete, haridusasutuste ja turismiettevõtete vahel?
 • Turundusplaani märksõnu ehk seda, milliseid sõnumeid ja kanaleid on plaanitud teabe levitamiseks kasutada.
 • Välja pakutud kontseptsiooni Eesti toidu kuu avaürituse korraldamiseks (Maaeluministeerium korraldab 2023. a septembris Eesti toidu kuu avaürituse, mis võiks toimuda toidupiirkonnas).
 • Läbimõeldud rahastusplaani. Ettepaneku lisas olevasse tabelisse tuleb märkida, kuidas on plaanitud tegevusi ja üritusi rahastada (erasektori abi, riiklikud toetused, muu).

Hindamiskriteeriumid on kinnitatud maaeluministri 25. jaanuari 2023. a käskkirjaga nr 16.

Tähtaeg ja täpsem teave

Toidupiirkonna konkursil osalemiseks täitke ettepaneku vorm ning selle juurde kuuluv lisa.

 • Täidetud ja allkirjastatud ettepaneku edastamise tähtaeg on 21. märts 2023. a.
 • Digitaalselt allkirjastatud ettepanek tuleb saata aadressile eestitoit@agri.ee.
 • Lisainfo: Signe Sabas (tel 625 6245, signe.sabas@agri.ee).
 • Konkursile laekunud ettepanekud vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon.
 • Tiitli pidulik üleandmine toimub eeldatavasti 2023. aasta mais.