2019. aasta Eesti toidupiirkonna valimine

2019. AASTA EESTI TOIDUPIIRKONNA VALIMINE

Toidupiirkonna valimise eesmärk

Toit on tänaseks saanud üheks oluliseks riigi, aga ka piirkonna sümboliks. Inimesi huvitab üha rohkem, kust nende laual olev toit on pärit, milline on selle toidu saamise lugu ning kes ja kuidas on selle valmistanud. Eestis osatakse kasvatada head toorainet ning teha sellest maitsvaid ja omanäolisi roogi. Ka Eesti eri piirkondade toitudel on olemas oma lood, neid on vaja lihtsalt paremini esile tõsta. Kui seda hästi teha, annab see olulise panuse kohaliku ettevõtluse elavdamiseks just maapiirkondades.

Seetõttu on Maaeluministeerium algatanud traditsiooni valida igal aastal välja üks Eesti toidupiirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta.

2016. aastal valiti esimeseks toidupiirkonnaks Hiiumaa, 2017. aastal kandis tiitlit Peipsimaa ja 2018. aastal Pärnumaa. 2019. aasta kevadel  antakse toidupiirkonna sümboliks olev rändkahvel üle järgmisele Eesti toidupiirkonnale.

Toidupiirkonna tiitel annab külalistele Eestist ja väljastpoolt veel ühe olulise põhjuse, miks just sellesse Eesti piirkonda reisida ning kohalikele tegijatele on maitsete aasta lisaks tunnustusele ka innustuseks uute toodete ja lahenduste loomisel.

Eesti toidupiirkonna külastaja jaoks tähendab maitsete aasta seda, et terve hooaja vältel on kohalik toit erilise tähelepanu all ning ettevõtjad panustavad sellesse, et toidupiirkonda külastades oleks kohalikud maitsed leitavad nii kohvikutest, restoranidest ning poelettidelt kui ka hooaja jooksul toimuvatelt toidu- ja kultuuriüritustelt.

Maaeluministeerium kutsub Eesti piirkondi esitama taotlust  2019. aasta Eesti toidupiirkonna tiitli saamiseks.

Kes saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2019. aasta Eesti toidupiirkonna koordinaatori rolli enda kanda. Taotluse võivad koostada koostöös ka mitu organisatsiooni, kes on nõus toidupiirkonna eestvedamisse panustama. Taotlejaks võib olla nii MTÜ, sihtasutus kui ka kohalik omavalitsus, kes on seadnud üheks oma eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise.

Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidupiirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piirjooned ning põhjendab, miks piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab Eesti toidupiirkonna tiitel ühele piirkonnale?

Eesti toidupiirkonna tiitel annab võimaluse saada ühe aasta jooksul rohkem tähelepanu. Teisisõnu on võimalik oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2019. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ja organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi sündmusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Maaeluministeerium toidupiirkonnale pakub?

Maaeluministeerium pakub toidupiirkonnale kommunikatsioonialast tuge ning aitab toidupiirkonna sõnumit võimendada. Lisaks panustab Maaeluministeerium nõustamisse ning koolitustesse, mis eelnevad toidupiirkonna tiitli üleandmisele. Samuti aitab Maaeluministeerium korraldada 2019. a mai esimesel nädalavahetusel toimuvat Eesti toidupiirkonna avaüritust, mille raames antakse üle 2019. aasta Eesti toidupiirkonna tiitel ning kuulutatakse avatuks uue Eesti toidupiirkonna maitsete aasta.

2019. aasta Eesti toidupiirkonda iseloomustavad omadused

  • Tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevaimad maitsed.
  • Oskus oma toitu veenvalt tutvustada, rääkida oma toidu lugu ja kirjeldada pikaajalisi toidutraditsioone.
  • Hea koostöö kohaliku tootja ja toidupakkuja vahel.
  • Aastane kava, mis ühendab toitu ja kultuuri ning kutsub aasta jooksul inimesi  toidupiirkonda külastama ja kohalikust toidust ning toodetest osa saama.

Kandideerimisteave ja ajakava

Toidupiirkonna tiitli taotlemiseks täitke allpoolne taotlusvorm ning kirjeldage oma piirkonna nägemust toidupiirkonna programmist.

  • Täidetud ja allkirjastatud TAOTLUSE edastamise tähtaeg on 29. november  2018 kell  12.00 (taotluse võib esitada nii digitaalselt kui ka paberil).

 

            Märksõna: Eesti toidupiirkond 2019

Maaeluministeeriumi  aadress: Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallin

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke aadressile eestitoit@agri.ee

  • Lisainfo: Kadi Raudsepp (tel 625 6122, kadi.raudsepp@agri.ee) või Kerli Nõges (tel 625 6560, kerli.noges@agri.ee)
  • Taotlused vaatab läbi toiduekspertidest koosnev hindamiskomisjon ning komisjoni otsus tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 10. detsembril 2018.
  • Tiitel antakse pidulikult üle 2019. aasta mai esimesel nädalavahetusel.