placeholder

Eesti toiduainetööstusest

placeholder

Toidutööstus (sh joogitööstus) on pikaajaliste traditsioonidega haru Eesti töötlevas tööstuses. Toidutööstuse valdkonnas tegutseb üle 700 ettevõtte. Kõige enam on alla 10 töötajaga mikroettevõtteid, mis moodustavad ~75% kogu ettevõtete arvust. Samas mikroettevõtted annavad vaid ligikaudu 5% toidutööstuse müügitulust ja ~70% tuleb ettevõtetest, kus on üle 100 töötaja. Toidutööstuse ettevõtted on olulised tööandjad. 2020. aastal töötas toidutööstuses keskmiselt 14 000 inimest ehk ligikaudu 3% hõivatutest. Tööjõumahukamad tegevusalad on pagari- ja lihatööstus.

2020. aastal toodeti toidutööstuse ettevõtete poolt kokku ~1,7 mld euro eest toodangut, mis moodustas 16% töötleva tööstuse kogutoodangust. Suurim osakaal oli piima- (23%) ja lihatööstusel (20%). Toidutööstus andis 2% Eestis loodud lisandväärtusest. Suurima panuse toidutööstuse lisandväärtuse loomisse andsid joogi-, piima-, pagari- ja lihatööstus.

Toidutööstuse toodangust umbes kolmandik eksporditakse. Peamised ja kõige püsivamad ekspordipartnerid on Balti riigid ja Põhjamaad.  Viimastel aastatel on kasvanud ekspordimahud ja meie toidukaup jõuab järjest enamate riikide tarbijate toidulauale. Eksportöörid on leidnud uusi võimalusi kaugetes sihtriikides tänu uutele avatud turgudele.

Majanduskasvu seisukohalt on väga oluline ettevõtete tootlikkuse kasvatamine. Üheks olulisemaks tootlikkuse tõstmise viisiks on pidevad investeeringud uude tehnoloogiasse ja tehnikasse. Samuti on toidusektoris tugev konkurents, mis sunnib tootma efektiivsemalt ning klientide järjest kasvavad vajadused ja kvaliteedinõuded soodustavad ettevõtetes uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, paindlikkust, tootlikkust ning innovaatilisust. Sellest tulenevalt on väga oluline jätkuv investeerimine tootmise moderniseerimisse.

Eesti elanikud armastavad kodumaist toitu — maitsvat, värsket ja kvaliteetset, selgus Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2020. aastal läbiviidud uuringust „Eesti elanike ostueelistused ja hoiakud“. Kodumaist päritolu toitu eelistas 74% vastanutest. Kodumaiste toidukaupade osakaal ostudes oli suurim jahu ja tangainete, kohupiimakreemide, kartuli, juustu, jogurti, värske sealiha, linnuliha, suitsuvorsti ja singi kaubagrupis. See näitab, et Eesti tarbija eelistab neis kaubagruppides traditsioonilist sortimenti, lähtub väljakujunenud maitsetest ning eeldab nende värskust.

Riigi seisukohalt on väga oluline võimekus ennast ise tähtsamate toiduainetega varustada, mis veelkord kinnitab kodumaise toidutootmise olulisust.