2020. AASTA EESTI TOIDUPIIRKONNA VALIMINE

2020. AASTA EESTI TOIDUPIIRKONNA VALIMINE

Toidupiirkonna valimise eesmärk

Toit on tänaseks saanud üheks oluliseks riigi, aga ka piirkonna sümboliks. Inimesi huvitab üha rohkem, kust nende laual olev toit pärit on, milline on selle toidu saamise lugu ning kes ja kuidas selle valmistanud on. Eestis kasvatatakse kvaliteetset toorainet ning valmistatakse sellest maitsvaid ja omanäolisi roogasid. Ka Eesti erinevate piirkondade toidul on olemas oma lugu, seda on vaja lihtsalt paremini esile tõsta. Kui seda hästi teha, annab see olulise panuse kohaliku ettevõtluse elavdamiseks.

Seetõttu on Maaeluministeerium algatanud traditsiooni valida igal aastal välja üks Eesti piirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta.

2016. aastal valiti esimeseks toidupiirkonnaks Hiiumaa, 2017. aastal kandis tiitlit Peipsimaa ja 2018. aastal Pärnumaa. 2019. aasta kevadel  anti toidupiirkonna sümboliks olev rändkahvel üle Vana-Võromaale. Käes on aeg valida 2020. aasta toidupiirkond.

Toidupiirkonna tiitel annab külalistele Eestist ja väljastpoolt veel ühe olulise põhjuse, miks just sellesse Eesti piirkonda reisida ning kohalikele tegijatele on maitsete aasta lisaks tunnustusele ka innustuseks uute toodete ja lahenduste loomisel.

 

Käesolevaga kutsub Maaeluministeerium Eesti piirkondi esitama taotlust  2020. aasta Eesti toidupiirkonna tiitli saamiseks.

Kes saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2020. aasta Eesti toidupiirkonna koordineerija rolli enda kanda. Taotluse võivad koostada koostöös ka mitu organisatsiooni, kes on nõus toidupiirkonna eestvedamisse panustama. Taotlejaks võib olla nii MTÜ, sihtasutus kui ka kohalik omavalitsus, kes on seadnud üheks oma eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise.

Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidupiirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piird ning põhjendab, miks antud piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab Eesti toidupiirkonna tiitel ühele piirkonnale?

Eesti toidupiirkonna tiitel annab võimaluse saada ühe aasta jooksul rohkem tähelepanu. Teisisõnu on võimalik oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2020. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ning organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi sündmusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Maaeluministeerium toidupiirkonnale pakub?

Maaeluministeerium pakub Eesti toidupiirkonnale kommunikatsioonialast tuge ning aitab toidupiirkonna sõnumit võimendada. Lisaks panustab Maaeluministeerium  koolitustesse ning toidupiirkonda tutvustavatesse infomaterjalidesse. Samuti aitab Maaeluministeerium korraldada 2020. a mai esimesel nädalavahetusel toimuvat Eesti toidupiirkonna avaüritust, mille raames antakse üle 2020. aasta Eesti toidupiirkonna tiitel.

2020. aasta Eesti toidupiirkonda iseloomustavad:

 • tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevamad maitsed;
 • oskus oma toitu veenvalt tutvustada ning rääkida oma toidu lugu;
 • aastane sündmuste  kava ehk maitsete aasta programm, mis ühendab toitu teiste piirkonnas toimvate üritustega ning kutsub aasta jooksul inimesi  toidupiirkonda külastama ja kohalikust toidust ning toodetest osa saama.

 

Hindamisel võetakse arvesse:

 • Taotluse esitaja (organisatsiooni) varasemat kogemust ning meeskonnaliikmete rollijaotuse läbimõeldust ja erinevate ekspertide kaasamist. Näiteks on soovituslik kaasata turunduse ja avalike suhete planeerimisel ekspert, tugeva taotluse koostamise eelduseks on ka hea koostöö piirkonna ettevõtjatega (tootjad, turism, toitlustus).
 • Programmi terviklikkust ja läbimõeldust. Programmi koostamisel tuleks mõelda nii kohalikule kogukonnale (näiteks lastele), aga ka laiemale avalikkusele, sh välisturistidele. Hea programm ühendab toidu edukalt teiste valdkondadega, näiteks piirkonna kultuurisündmustega.
 • Osapoolte kaasatust. Tugevas taotluses on näha koostööd piirkonna toidutootjate, toitlustusettevõtete, haridusasutuste, turismiettevõtete ja kohaliku omavalitsuse vahel.
 • Turundusplaani märksõnu ehk kuidas on plaanitud infot levitada (nii kodu- kui välisturule).
 • Läbimõeldud rahastusplaani. Palume märkida tegevuste taha, kuidas on planeeritud ürituse rahastamine (erasektor, toetusmeetmed, muu).

 

PRAKTILINE INFO JA AJAKAVA Toidupiirkonna tiitli taotlemiseks palume täita allolev taotlusvorm (koos lisaga) ning kirjeldada oma piirkonna visiooni toidupiirkonna programmist.

 • Täidetud ja allkirjastatud TAOTLUSE koos LISAGA edastamise tähtaeg on 12. detsember  2019. a. kell  12.00 (taotluse võib esitada nii digitaalselt kui paberkandjal).

 

Märksõna: Eesti toidupiirkond 2020

Maaeluministeeriumi  aadress: Lai 39//41, 15056 Tallinn

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata aadressil eestitoit@agri.ee

 • Lisainfo telefonil 6 256 122 (Kadi Raudsepp kadi.raudsepp@agri.ee) või 6 256 560 (Kerli Nõges kerli.noges@agri.ee)
 • Taotlused vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon.
 • Pidulik tiitli üleandmine toimub 2020. aasta mai esimesel nädalavahetusel.